AKTUELLE "FØLG SAGEN"-ARTIKLER

DIGITAL POST TIL BEGGE FORÆLDRE
Efter planen skal begge forældre modtage digital post om barnet, hvis begge har del i forældremyndigheden.
Seneste nyt i sagen (15. april 2020):
Sagen udskudt til næste folketingsår på grund af Corona-krisen.
TERROR KAN KOSTE KONTAKT TIL BARNET
​Det kan koste forældremyndigheden, bopælen og samvær, hvis man dømmes for overtrædelse af terror-bestemmelserne.
Seneste nyt i sagen (15. april 2020):
Sagen udskudt til næste folketingsår på grund af Corona-krisen.
DELING AF BØRNECHECKEN
Efter planen skal forældre med del i forældremyndigheden dele børne- og ungeydelsen ("børnechecken") mellem sig.
Sagen er endnu ikke fremsat i Folketinget.
Seneste nyt i sagen (15. april 2020):
Sagen udskudt til næste folketingsår på grund af Corona-krisen..
FARVEL TIL REFLEKSION OG TVUNGEN DELT BOPÆL?
Regeringen har varslet, at den vil fjerne to eksisterende tiltag: den obligatoriske refleksions-periode på 3 måneder samt den tvungne delte bopæl i samme periode.
Seneste nyt i sagen (15. april 2020):
Regeringen fastholder sagen i indeværende folketingsår på trods af Corona-krisen.
DET FAMILIERETLIGE SYSTEM
Regeringen ønsker at tilrette det familieretlige system, herunder refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl - men også flere andre ændringer.
Seneste nyt i sagen (15. april 2020):
Regeringen fastholder sagen i indeværende folketingsår på trods af Corona-krisen.

©2020 VISKALSKILLES.dk.