amr. stat: dele-ordninger udgangspunktet

28. februar 2020

  • Facebook Social Icon

Endnu en amerikansk stat vil i skilsmisse-sager tage udgangspunkt i, at ligeværdighed mellem forældrene er i barnets interesse. Der er tale om West Virginia i det nordøstlige USA, vest for staten Washington. 

Det skete ifølge "Metro News" efter en debat onsdag om, hvorvidt lovforslaget ville være gavnligt for familier eller skabe yderligere vanskeligheder for skilsmissebørn - hvorefter medlemmer af West Virginas underhus med stemmerne 59 for og 38 imod godkendte lovforslaget.

 

Nu skal lovforslaget forelægges Senatet.

Modsatte synspunkter.

Ét af underhusets medlemmer, Geoff Foster (der står bag lovforslaget), siger ifølge "Metro News", at "forskning i skilsmisse-børn viser, at de samlet klarer sig bedre, når både moderen og faderen tager del i forældre-rollen".

Modsat udtaler et andet medlem af underhuset, Isaac Sponaugle, som er advokat i skilsmisse-sager, at lovforslaget "ikke passer til virkeligheden". Han peger på, at det er urealistisk at starte en skilsmisse med en dele-ordning og delt forældre-ansvar på grund af dén modstand, som er mellem parterne i de fleste sager.

Dele-ordning kan fraviges.

Der er som nævnt forskning, der underbygger, at det er hensigtsmæssigt for barnets udvikling, tilknytning osv., at barnet har begge forældre i sit liv - men kun hvis begge forældre sikrer den nødvendige omsorg, tryghed, kærlighed osv. og dermed et nærende miljø for barnet. Dette er dog ikke nødvendigvis udgangspunktet i konkrete sager.

 

At en dele-ordning ikke i sig selv er hensigtsmæssigt for barnet, tager den nye lovgivning derfor højde for. Der er således opmærksomhed på, at andre centrale aspekter af barnets liv har stor betydning for, om dele-ordningen i praksis kan fungere - og er det ikke i barnets interesse med en dele-ordning og / eller delt forældremyndighed, kan dommeren således fravige at dømme dele-ordning eller delt forældremyndighed.

Det omfatter ifølge "Metro News" sager med "inkompetence, forsømmelse og misbrug". Dermed er det andre grundlæggende faktorer som barnets behov, forældrenes samarbejde, konfliktniveau, forældreevne osv., der reelt afgør hvilken ordning, der vil være bedst for barnet.

 

Netop dette var også "Vi skal skilles"s tilgang, som du kan læse i denne artikel fra den 23. februar 2020.

Erfaringer fra Kentucky.

For 2 år siden blev Kentucky den første amerikanske stat, der gjorde dele-ordninger i både fysisk og juridisk form til udgangspunktet. Det skete med stemmerne 81-2 i underhuset og 38-0 i Senatet. Også her foretager retten vurderingen på baggrund af "forskellige faktorer, herunder forældrenes ønsker, børns forhold til hver forælder og tilpasning til dets hjem, skole og samfund samt forældrenes og barnets fysiske og mentale helbred" (kilde: hjemmesiden LegalZoom.com).

 

Det fremgår blandt andet af Kentucky´s måde at håndtere skilsmisse-sager på, at kan man "bevise for retten, at dét at dele forældremyndigheden med den  tidligere ægtefælle er i barnets bedste interesse, vil retten sandsynligvis respektere anmodningen og vedtage fælles forældremyndighed som den officielle forældremyndighed i den endelige skilsmisse-afgørelse".

Dette har betydning for spørgsmålet om dele-ordning: "Når domstole tildeler fælles forældremyndighed i Kentucky, tildeles begge forældre typisk fælles forældremyndighed med en forælder, der tjener som barnets primære boligforælder; dvs. dén forælder, som barnet bor hos det meste af tiden. Imidlertid tildeler Kentucky domstole nogle gange både fælles juridisk forældremyndighed og fælles fysisk forældremyndighed. Denne ordning er kendt som fælles forældremyndighed med lige forældretid" - hvilket i danske termer vil sige dele-ordning med delt forældremyndighed.

Det nye udgangspunkt og fremtiden.

Det forventes, at der vil ske en forskydning af afgørelser i skilsmisse-sagerne i de pågældende stater. Under den tidligere lovgivning var det ofte moderen, der vandt forældremyndigheden, bopælsretten osv. over barnet - men at det nye udgangspunkt i ligeværdigheden vil medføre en stigning i antallet af deleordninger.

Flere kilder melder, at yderligere cirka 25 amerikanske stater overvejer at indføre dele-ordninger som det juridiske udgangspunkt i skilsmisse-sager.  

©2020 VISKALSKILLES.dk.