Astrid Krag: "Det er meget ulykkeligt"

15. december 2019

  • Facebook Social Icon

I onsdags den 11. december 2019 var der spørgetid i Folketinget. Anni Matthiesen fra Venstre havde forinden stillet et skriftligt spørgsmål til social- og indenrigsminister Astrid Krag fra Socialdemokratiet, som blev bragt op under spørgetiden.

Spørgsmålet lød:"Hvilke kommentarer har ministeren til DR’s artikel »Mads har ikke set sin treårige søn i 52 dage: Jeg føler mig fortabt" af 4. december 2019?".

Artiklen, der henvises til, kan du læse ved at følge dette link, handlede om en far, der ikke havde kontakt til sin søn, og sagens afgørelse lod vente på sig på grund af lange ventetid i Familieretshuset.

Herunder bringes spørgsmål og svar i sin helhed:

Anni Matthiesen (V):

"Hvilke kommentarer har ministeren til DR’s artikel »Mads har ikke set sin treårige søn i 52 dage: »Jeg føler mig fortabt«« af 4. december 2019?"

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S):

"Som jeg også er citeret for i artiklen her om Mads, er det ulykkeligt, at et nyt system, der blev lavet for at passe på børnene og skåne dem i de svære skilsmisser, lige nu ser ud til at gøre det modsatte. Det er en meget svær situation, som Mads og hans søn, som man kan læse det i pressen, og mange andre familier for øjeblikket står i, og det er simpelt hen ikke godt nok.

Intentionen bag det nye system, der blev forhandlet på plads under den tidligere regering, er rigtig – altså at vi skal passe bedre på børnene i de svære skilsmisser. Men det er en reform, som er født med en voldsom underfinansiering. Derfor har vi også i den seneste finanslov, vores første finanslov, afsat 104 mio. kr. ekstra, så ventetiden ikke bare bliver ved med at vokse og vokse.

Det er så også vigtigt for mig i forlængelse af det at få sagt, at selv med de nye 104 mio. kr., som vi lægger oveni, kommer vi til at kigge ind i et langt stykke tid, altså faktisk formentlig et helt år endnu, hvor ventetiderne vil blive ved med at vokse. Det forventes først at toppe næste år ved den her tid. Det er dybt utilfredsstillende, det er meget ulykkeligt. Og jeg vil da også sige, at jeg har lyttet mig frem til, at der kan være tiltag i reformen, der ikke virker efter hensigten. Derfor har jeg her inden jul indkaldt interessenterne på området til et møde hos mig for at høre deres vurdering indtil videre på det jo ret begrænsede grundlag, vi har, eftersom reformen har virket så kort tid og været så underdrejet på grund af manglende økonomi, men for stadig at få talt sammen i den her tidlige fase af reformens levetid og fundet ud, om der skal nogle justeringer til".

Anni Matthiesen (V):

"Jeg ved godt, at det er rigtig komplekst og også en forfærdelig situation, vi egentlig står i, hvor der er så lang ventetid og jo desværre rigtig mange familier, der bliver berørt af det.

Jeg kunne så godt tænke mig at prøve at grave ned omkring en enkelt problemstilling, nemlig i forhold til at en forælder med bopælsret jo egentlig, som det er i dag, kan flytte på tværs af landet med sit barn, uden at barnets anden forælder kan forhindre det. Det er, fordi jeg har modtaget nogle henvendelser, hvor der – især også i de her tider, hvor der så oveni er lang ventetid – er fædre, der står i den situation, at de faktisk ikke har kontakt med deres børn, fordi moren måske er flyttet fra hovedstadsområdet til Nordjylland og afstanden imellem forældrene dermed er blevet så lang. Det er især, kan jeg se, fædre, der henvender sig og gør opmærksom på problemstillingen. Er det noget, vi på en eller anden måde kunne kigge på for at se, om vi bør ændre på noget her?"

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S):

"Jeg tror, jeg vil afholde mig fra at gå ned i konkrete detaljer i de enkelte elementer i den store skilsmissereform her – i øvrigt også inden at have talt med aktørerne på området. Men den problemstilling, som du rejser der, svarer jo til den, som Mads, som er omtalt i den artikel, oplever. Vi skal selvfølgelig altid være forsigtige med at stå og diskutere enkeltsager i Folketingssalen. Det er bare for at sige, at som jeg forstår det, er der mulighed for i Familieretshuset, at man kan handle hurtigere, hvis der er behov for det i forhold til overhovedet at have kontaktbevarende samvær".

Anni Matthiesen (V):

"Nu var det ikke mig, der var ordfører, da man forhandlede hele familieretssagen. Men jeg ved, at der bl.a. er nogle af vore nabolande, der har andre retningslinjer for, hvor langt en forælder må flytte væk og tage barnet med, så man også reelt giver den anden forælder en mulighed for stadig væk at mødes med barnet. Er ministeren bekendt med, hvad vore nabolande egentlig gør på det her område?"

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S):

"Nej, jeg er ikke bekendt med, hvad vores nabolande gør, ligesom jeg jo heller ikke var en del af det konkrete forhandlingsforløb ligesom ordføreren. Så det må jeg hellere lade være med at udtale mig om. Men stil endelig et skriftligt spørgsmål, så svarer vi meget gerne på det".

Anni Matthiesen (V):

"Men så vil jeg runde af med at sige, at det vil jeg gøre. For jeg synes faktisk, der er en problemstilling her, som vi måske bør kigge nærmere på. Jeg har fået oplyst, at det er noget med, at man bl.a. i Norge og Sverige har en eller anden afstand, man maks. må flytte, medmindre man er enige om mellem forældrene, at det er okay. Men jeg kan stille nogle yderligere spørgsmål til ministeren og forhåbentlig få nogle gode svar".

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S):

"For mig er det fuldstændig afgørende, at vi ikke laver nogen justeringer, der går på kompromis med det, som var intentionen bag systemet – at vi skal passe bedre på børnene i de svære skilsmisser, og at vi så også gerne skal have et skilsmissesystem, som er konfliktbegrænsende og giver forældrene i de svære skilsmissesager nogle bedre værktøjer til, at der ikke er for store konflikter, som vokser. For vi ved, hvor meget det også betyder for, om et barn har et trygt liv, om der er de konflikter. Så jeg har sagt, at jeg har et åbent sind i forhold til mulige justeringer, men jeg vil ikke gå på kompromis. Vi skal passe så godt på børnene som muligt".

©2020 VISKALSKILLES.dk.