Astrid Krag: "Født med en voldsom under-finansiering"

6. februar 2020

  • Facebook Social Icon

Onsdag den 30. januar var social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til samråd i social- og indenrigsudvalget.

Baggrunden var bl.a. et spørgsmål stillet af Anni Matthiesen (V) og Inger Støjberg (V), der lød: "Hvad er ministerens holdning til de lange ventetider i Familieretshuset, og hvordan agter ministeren at reducere de lange ventetider, som i høj grad går ud over børnene, og vil ministeren oplyse en dato for, hvornår ministeren forventer, at ventetiderne er nedbragt?"

Folketinget har efterfølgende frigivet ministerens talepapir, som vi her kigger nærmere på. Du finder talepapiret via dette link.

Baggrunden for de lange ventetider.

Ministeren beskrev indledningsvis, at intentionen med det nye familieretlige system er, at "børnenes tarv skal i fokus". Men "regeringen har desværre overtaget et system, der er født med en voldsom underfinansiering", og hun er "frustreret på de berørte familiers vegne, som står i en meget svær situation, og som lige nu skal vente fem til ni måneder på at komme til første møde i Familieretshuset".

Ifølge ministeren er "den primære årsag til, at man kunne regne så meget forkert", at "der ikke blev taget tilstrækkeligt højde for de ændringer i sagsbehandlingen, reformen introducerer". Familierne skal nemlig "mødes med en helhedsorienteret og konflikthåndterende tilgang til deres uenigheder og udfordringer", og det er ressourcerne knyttet til "denne grundlæggende ændring i tilgangen til sagerne, der er blevet markant undervurderet i forudsætningerne, da den tidligere regering beregnede omkostningerne".

Regeringens indsats for at nedbringe ventetiderne.

Social- og indenrigsministeren fortalte videre, at regeringen igangsatte "et løsningsspor med at få styr på det faktiske finansieringsbehov og tildele en merbevilling (red.: på 104 millioner kroner) for at stoppe den helt uholdbare udvikling". Det har blandt andet medvirket til, at Familieretshuset nu kan visitere sagerne inden for 5 hverdage.

Dog pegede ministeren på, at det endnu er "for tidligt at sige, hvornår ventetiderne er nedbragt" - men at hun igangsætter "en analyse for at løse problemet fremadrettet".

Refleksionsperiode og tvungen delt bopæl.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag henviste også undervejs til dét møde, som hun holdt med interessenter på området før jul. Det var på dette møde, det blev "peget på, at reglerne om tvungen delt bopæl for barnet og refleksionsperioden skaber konflikter".

I den forløbne uge siden samrådet har Astrid Krag og regeringen derfor igangsat en proces, der skal fjerne de to tiltag.

 

Dét kan du læse mere om i denne artikel fra VISKALSKILLES.

©2020 VISKALSKILLES.dk.