bodeling

Opdateret 31. oktober 2019.

 

Når et par går fra hinanden, skal de blandt andet afklare alle parrets ting. Nogle ting havde de med sig ind i parforholdet, og andre har de anskaffet sig sammen under forholdet.

Vær opmærksom på, at bodeling ikke tages op i Familieretshuset.

Samlevende (ugifte)

Når man ikke er gift, men blot samlevende, er udgangspunktet, at hver part udtager de ting, som de hver især ejer ved samlivets afslutning - og hver især hæfter for dén gæld, de har stiftet. Det er derfor væsentligt for bodelingen, hvem af parterne, der står registreret som er af bolig, bil osv.

  • Facebook Social Icon

Vær også opmærksom på, at formuefællesskabet ("fælleseje") ikke ophører, når I flytter fra hinanden, men dén dag, som Statsforvaltningen modtager jeres anmodning om separation eller skilsmisse.

Skilsmisse

Når et par bliver gift, indgår de i det førnævnte formuefællesskab og ejer således alt sammen - med mindre der er aftalt særeje på hele eller dele af formuen - og derfor skal de også dele alle ting.

Man deler ikke værdierne sådan, at hver part skal have halvdelen. Derimod trækker parten sine passiver (eksempelvis gæld til bank og skat) fra sine aktiver (eksempelvis bilen og huset), og er der overskud, skal parten give halvdelen til den anden part. Er der derimod underskud, skal den anden part ikke dække halvdelen af underskuddet.

Bemærk også, at sådanne bodelinger kan skabe udfordringer for den ene part, hvis denne gennem ægteskabet har været med til at betale eksempelvis huset, der står i den anden parts navn. I dette tilfælde kan sidstnævnte udtage huset. Domstolene kan bevilge den part, som ikke ejer huset, kompensation - men det er ikke udgangspunktet, og typisk vil dén part, der har medvirket til betalingerne gennem årene, opleve, at den anden part får hele husets værdi.

©2020 VISKALSKILLES.dk.