børnechecken er ikke delt - endnu

  • Facebook Social Icon

16. oktober 2018

Der sker meget på skilsmisse-området i denne tid: Statsforvaltningens afløser, Familieretshuset, opstarter efter planen den 1. april 2019, og der er desuden ved at ske stramninger i forhold til kriminelle, som kan risikere at miste både bopæl, samvær og del i forældremyndigheden.

Desuden har der været drøftelser om børnechecken (eller "børne- og unge-ydelsen", som den formelt hedder) - både i forhold til den hidtidige håndtering af ydelsen, men også den fremtidige. Og det er vigtigt at understrege, at selv om de uformelle politiske drøftelser kaldes "aftaler", så bliver de ikke udmøntet, før den demokratiske proces er slut. Det vil sige efter lovforslag, høring, politisk behandling og efterfølgende politisk vedtagelse. Og dén slags tager tid.

Børnechecken har siden indførelsen i 1983 været en ydelse, der gives til børns forældre (som udgangspunkt moderen) indtil barnets fyldte 18. år. Efter skilsmisse modtager bopælsforælderen ydelsen. Ydelsen gives ikke til specifikke formål, men gives som hjælp til de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie.

I starten af 2016 igangsatte Skatteministeriet en undersøgelse af de ligestillingsmæssige muligheder for at håndtere børnechecken på andre måder, herunder med inddragelse af erfaringerne fra Sverige. Dette førte til "Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse", som beskrives nærmere i denne rapport.

Her foreslås det, at børne- og ungeydelsen deles med halvdelen til hver af forældrene, hvor barnet bor mindst 9 ud af 14 dage hos bopælsforælderen. Dette er dog siden blevet afgrænset til ikke at gælde fra 9/5-ordninger, men kun 8/6- og 7/7-ordninger. Den præcise grænse vil naturligvis fremgå af lovforslaget, når det kommer ud. Desuden vil forældre med eneforældremyndighed modtage hele ydelsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen har tidligere udtalt sig om den potentielle fremtidige håndtering af børne- og ungeydelsen: "I dag får kvinden i langt de fleste tilfælde udbetalt hele børnechecken. Det afspejler ofte ikke de familiemønstre, vi ser i dag. Samtidig ønsker vi ikke et system, som i sig selv kan være årsag til konflikter. Med den her aftale sikrer vi først og fremmest mere ligestilling mellem kønnene. Vi tager et vigtigt skridt i retning af en mere rimelig familiepolitik, og det er jeg meget tilfreds med".

Tryk her for flere aktuelle nyheder.

 

Det er forventningen, at den nye håndtering af børne- og ungeydelsen træder i kraft i 2020. Den nye håndtering får betydning for ca. 650.000 par, der fremover får delt deres børne- og ungeydelse. Derudover er der i dag ca. 38.000 modtagere, som fortsat modtager ydelsen alene, fordi de har forældremyndigheden over barnet alene.

Børne- og ungeydelsen udbetales hvert kvartal og beløber sig årligt (2018-tal) til kr. 18.024 for 0-2-årige børn, kr. 14.268 for 3-6-årige børn og kr. 11.232 for 7-17-årige børn.

VISKALSKILLES.dk følger naturligvis sagen nøje.

©2020 VISKALSKILLES.dk.