børns udvikling / udviklings-psykologi

Børn er særligt sårbare, og lovgivningen sigter på dels at be-skytte barnet -  men også samtidig at inddrage det, så dets ønsker, behov, synspunkter osv. i relation til skilsmissen indgår.

Udviklings-psykologien og de teoretikere, der har bidraget til dette område, fokuserer på at forklare barnets udvikling på flere områder: fysisk (hvornår det eksempelvis kan gribe efter ting, kravle, gå osv.), kognitivt (hvordan det udvikler sin forstå-else af sig selv og andre personer omkring sig) og på flere an-dre områder - og denne forståelse kan bruges til at afklare, hvad det enkelte barn kan og ikke kan og hvordan det i det hele taget påvirkes af en skilsmisse.

  • Facebook Social Icon

Fra denne side kommer du til beskrivelser af nogle teoretikere, der på forskellig vis forholder sig til børns psykologiske udvikling - og som dermed tilbyder nogle grundlæggende forståelser for, hvordan barnet kan opfatte og reagere på en skilsmisse.

Østrig-ungarske Margaret Mahler fokuserede på båndet ("symbiosen") mellem mor og barn, som danner grobund for, at barnet efterfølgende kan løsrive sig og blive et selvstændigt individ.

©2020 VISKALSKILLES.dk.