børnebidrag osv. stiger fra nytår

  • Facebook Social Icon

Endeligt opdateret: 20. december 2019

I slutningen af året frigiver Social- og Indenrigsministeriet satserne for en række bidrag (herunder børnebidraget), som ændres fra nytår.

Der er tale om en regulering af en række eksisterende satser, der foretages i takt med inflationen.

Denne gennemgang vil kun omfatte skilsmisse-området og tilknyttede områder; det vil sige "Navneloven", "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning", "Lov om børns forsørgelse" og "Lov om ægtefællers økonomiske forhold".

Alle tal i denne artikel indskrives efterhånden som de bliver offentliggjort.

De angivne tal er satserne for 2020. Tallene i parentes er satserne, som de har været i 2019.

"Navneloven".

Gebyr for ansøgning om navneændring: kr. 505 (2019: kr. 500).

"Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning".

Gebyr for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne: kr. 1.650.

Gebyr for behandling af anmodning om separation: kr. 650 (2019: kr. 370).

Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse: kr. 650 (2019: kr. 370).

Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse: kr. 1.630.

"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (normalbidrag).

Normalbidrag: kr. 1.415 pr. måned (2019: kr. 1.387).

Normalbidragets grundbeløb: kr. 1.253 pr. måned (2019: kr. 1.228).

Tillæg til normalbidraget: kr. 162 pr. måned (2019: kr. 159).

"Lov om børnetilskud" - ordinære tilskud, særlige tilskud m.v.

Ordinært børnetilskud: kr. 5.880 pr. år.

Ekstra børnetilskud: kr. 5.992 pr. år.

Særligt børnetilskud, grundbeløb: kr. 15.036 pr. år.

Særligt børnetilskud, tillæg: kr. 1.944 pr. år.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb: kr. 30.072 pr. år.

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg: kr. 3.888 pr. år.

Flerbørnstilskud: kr 9.700 pr. år.

Adoptionstilskud: kr. 55.835 (engangsbeløb)

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre: kr. 7.720 pr. år.

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger: kr. 154.600 pr. år.

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger: kr. 231.800 pr. år.

"Lov om børns forsørgelse" - børnebidrag (forhøjet).

100 procent: 1 barn ca. kr. 520.000 (2019: ca. kr. 510.000), 2 børn ca. kr. 580.000 (2019: ca. kr. 570.000), 3 børn ca. kr. 660.000 (2019: ca. kr. 650.000), 4 børn ca. kr. 760.000 (2019: ca. kr. 750.000) og 5 børn ca. kr. 910.000 (2019: ca. kr. 890.000).

200 procent: 1 barn ca. kr. 700.000 (som i 2019), 2 børn ca. kr. 900.000 (som i 2019), 3 børn ca. kr. 1.000.000 (som i 2019), 4 børn ca. kr. 1.200.000 (2019: ca. kr. 1.100.000) og 5 børn ca. kr. 1.300.000 (2019: ca. kr. 1.200.000).

300 procent: 1 barn ca. kr. 1.300.000 (som i 2019), 2 børn ca. kr. 1.600.000 (som i 2019), 3 børn ca. kr. 1.900.000 (som i 2019), 4 børn ca. kr. 2.100.000 (2019: ca. kr. 2.000.000) og 5 børn ca. kr. 2.300.000 (2019: ca. kr. 2.200.000).

"Lov om børns forsørgelse" - uddannelsesbidrag.

Normalbidragets grundbeløb: 1 barn ca. kr. 400.000 (2019: ca. kr. 390.000), 2 børn ca. kr. 450.000 (2019: 440.000), 3 børn ca. kr. 520.000 (2019: ca. kr. 510.000), 4 børn ca. kr. 610.000 (2019: ca. kr. 600.000) og 5 børn ca. kr. 730.000 (2019: ca. kr. 710.000).

+ 50 procent: 1 barn ca. kr. 600.000 (som i 2019), 2 børn ca. kr. 700.000 (som i 2019), 3 børn ca. kr. 800.000 (som i 2019), 4 børn ca. kr. 900.000 (som i 2019) og 5 børn ca. kr. 1.100.000 (som i 2019).

+ 100 procent: 1 barn ca. kr. 1.000.000 (2018: ca. kr. 900.000), 2 børn ca. kr. 1.100.000 (som i 2019), 3 børn ca. kr. 1.300.000 (som i 2019), 4 børn ca. kr. 1.500.000 (som i 2019) og 5 børn ca. kr. 1.800.000 (2019: ca. kr. 1.700.000).

"Lov om børns forsørgelse" - konfirmations- og beklædningsbidrag.

Konfirmations- og beklædningsbidrag: kr. 3.759 (2019: kr. 3.684).

"Lov om børns forsørgelse" - fødsels- og barselsbidrag.

Fødsels- og barselsbidrag: én gang kr. 861, måned kr. 1.499 (2019: én gang kr. 844, måned kr. 1.470).

Navngivningsbidrag, herunder til dåb: kr. 1.253.

"Lov om børns forsørgelse" - gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag.

Gebyr: kr. 2.800 (2019: kr. 2.800).

©2020 VISKALSKILLES.dk.