din eks kan få indsigt i akter om dig

  • Facebook Social Icon

16. december 2018

Hvad vil du sige til, at din eks får informationer om dig, som betragtes som "personfølsomme"? Altså hvor meget du tjener, om du har psykiske problemer eller får behandling for alkoholisme?

Normalt kan du være ganske rolig, for personfølsomme informationer skal som udgangspunkt beskyttes, da offentlige myndigheder har tavshedspligt. Men i visse situationer kan denne tavshedspligt vige, og du risikerer, at informationer om dig bliver sendt til andre - uden at du har nogen indflydelse på det.

 

De centrale begreber i denne sammenhæng er "official-princippet" og partshøring.

"Official-princippet".

Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt ved at sikre de informationer, som sidenhen skal danne grundlag for afgørelsen. Det er derfor, at official-princippet også kaldes "undersøgelses-princippet". Nogle informationer skal man selv sørge for, mens myndighederne kan hente andre informationer hos tredjepart, eksempelvis lægen eller andre myndigheder. I skilsmisse-relaterede sammenhænge kan Statsforvaltningen indhente informationer hos barnets institution / skole, som er supplerende til forældrenes informationer om barnet.

Partshøring.

Når myndighederne skal træffe afgørelse i en sag, skal sagens parter ofte have mulighed for at se de informationer, der ligger til grund for afgørelsen - og komme med en udtalelse, før sagen afgøres. Partshøringen er dermed en nødvendig og vigtig del af myndighedernes oplysning, da det understøtter official-princippet - og på grund af gennemsigtigheden kan parterne sikre, at sagen er korrekt oplyst, ligesom de kan reagere på fejlagtige eller manglende informationer.

Partshøring fremgår af Forvaltningens § 19.

Sagens oplysninger kan ses af andre.

Og det er netop her, man kan risikere, at oplysninger om den ene part formidles videre til den anden part. Lad os se på to konkrete eksempler:

Hvis en bopælsforælder søger om forhøjet børnebidrag fra samværsforælderen, skal Statsforvaltningen kende sidstnævntes indtægt, da den danner grundlag for vurderingen og afgørelsen. Og som del af partshøringen kan bopælsforælderen således se oplysningerne om samværsforælderens indtægt.

Hvis

Du kan i denne artikel se en dom fra Højesteret, der gav en kommune medhold i, at de i forbindelse med en partshøring kunne videresende en afskediget medarbejders helbredsoplysninger.

Denne artikel er baseret på følgende materiale:

- "Officialprincippet" er en artikel fra Folketingets Ombudsmand.

- "Partshøring" er en artikel fra Folketingets Ombudsmand.

- En dom fra Højesteret om partshøring, hvor kommunen fik medhold i, at de kunne videresende en afskediget medarbejders helbredsoplysninger.

©2020 VISKALSKILLES.dk.