Forældres tilfredshed med de familieretlige myndigheder

1. november 2019

VICE ("Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har netop udsendt en rapport om "Forældres tilfredshed med de familieretlige myndigheder".

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der i sin tid bestilte undersøgelsen, som har løbet siden oktober 2018. Undersøgelsen forholder sig således til det gamle system under Statsforvaltningen, før reformen trådte i kraft pr. 1. april 2019 - dvs. hvor Statsforvaltningen blev udskiftet med Familieretshuset, der blev ny indgang til hele det familieretlige område.

I de kommende år vil nye målinger vise, i hvilken grad tilfredsheden, samarbejdet og trivslen blandt forældre og børn har ændret sig efter reformen.

  • Facebook Social Icon

Mange forældre får ikke løst deres problem.

Undersøgelsen måler konfliktniveau, samarbejde og trivsel ved sagernes afslutning samt i hvilken grad forældrene var tilfredse med det familieretlige system under Statsforvaltningen.

 

.I en artikel fra VIVE beskrives det, at de "forældre, der kun er i kontakt med Statsforvaltningen, er mere tilfredse og oplever bedre trivsel, end de forældre, der er i kontakt med både Statsforvaltningen, domstolene og/eller de kommunale myndigheder. På samme måde er forældre, med få sociale problemer og et forholdsvist lavt konfliktniveau mere tilfredse end forældre, der har problemer med fx psykisk sygdom, misbrug af alkohol eller vold".

Og videre: "Forældrenes køn, og hvorvidt de er bopæls- eller samværsforældre til børnene, spiller også ind på deres tilfredshed af sagsbehandlingen og deres vurdering af børnenes og egen trivsel. Kvinder oplever således flere sociale problemer i deres sager, end mænd gør, mens samværsforældre er mindre tilfredse med sagsbehandlingen end bopælsforældre".

2/3 af forældrene finder sagsbehandlingen relevant, men kun lidt under halvdelen får løst dét problem, de havde som grundlag for henvendelsen.

Mange børn er påvirkede.

Desuden viser undersøgelsen, at forældrenes problemer påvirker mange børn, som trives dårligt. Eksempelvis har de største børn generelt meget fravær fra skolen. Endvidere viser undersøgelsen, at hver fjerde af de 7-8-årige og knap halvdelen af de 9-17-årige bliver inddraget direkte i sagerne - primært gennem en børnesamtale med en børnesagkyndig medarbejder.

Læs rapporten.

Hvis du vil læse rapporten, kommer du til den på VIVI´s hjemmeside ved at trykke her.

©2020 VISKALSKILLES.dk.