Godt nytår - hvad sker der i 2020?

1. januar 2020

  • Facebook Social Icon

2019 blev et begivenhedsrigt år: Danmark fik en ny regering; det udskældte Statsforvaltningen blev afløst af Familieretshuset med problematisk lange ventetider; og lovgivningen på skilsmisse-området blev udvidet med flere tiltag, herunder flere tvivlsomme i form af den obligatoriske 3 måneders refleksions-periode og "delt bopæl".

Nu har vi taget hul på 2020, og vi kan kigge ind i det nye år og de ting, der venter forude.

 

I denne artikel beskrives de ting, som regeringen har varslet vil ske eller blive ændret - og vi ser også nærmere på de ting, der vil ske hos os selv her hos VISKALSKILLES.dk.

Ventetiden i Familieretshuset.

Som nævnt har Familieretshuset siden starten den 1. april 2019 haft voldsomt forlængede ventetider. Med finansloven 2020 er der tilført 104 millioner kroner, som blandt andet skal gå til mere personale - som dog først skal uddannes, før ventetiden forventeligt vil begynde at falde et godt stykke inde i 2020.

Regeringens indsatser.

Den nye socialdemokratiske regering under ledelse af statsminister Mette Frederiksen (S) har varslet en række indsatser i indeværende Folketings-år:

Den første sag, som allerede er undervejs, handler om forskellige ændringer og tilføjelser i flere love, der ændrer det familieretlige system. Der er umiddelbart tale om mindre ændringer og tilføjelser, men der kan muligvis ske ændringer i de allerede indførte tiltag, som har vist sig problematiske - herunder den obligatoriske 3 måneders refleksions-periode og delt bopæl. Sagen med de mindre ændringer har været i høring og forventes at blive politisk behandlet i starten af 2020.

Den anden sag handler om, at begge forældre (ved delt forældremyndighed) skal modtage digital post om barnet. I dag er det typisk bopælsforælderen, der modtager digital post. Sagen er i øjeblikket i høring frem til den 13. januar 2020, hvorefter sagen skal til politisk behandling i Folketinget.

Den sidste sag er én, som den nuværende regering har valgt at føre videre fra den tidligere regering, nemlig delingen af børne- og ungeydelsen ("børne-checken"). Ydelsen ventes at blive delt ved 7/7- og 8/6-ordninger med visse undtagelser. Regeringen vil efter planen fremsætte lovforslaget i februar 2020. Det bemærkes, at delingen af børne- og ungeydelsen ikke har sammenhæng med det økonomiske forhold mellem forældrene; dét vil også fremover blive styret via børnebidrag og evt. ægtefællebidrag. Argumentet bag delingen er således, at den oprindelig er givet for at kompensere for at have børn / som et økonomisk tilskud til børnefamilien - og derfor forekommer det logisk at dele ydelsen, når ikke kun den ene, men begge forældre har barnet i større tidsmæssigt omfang.

VISKALSKILLES følger disse sager via de såkaldte "FØLG SAGEN"-artikler, som findes på hjemmesidens forside.

Indsatser hos VISKALSKILLES.

Det nye år vil også byde på forskellige indsatser i vores egen dækning af skilsmisse-området.

For det første vil den eksisterende struktur på hjemmesiden blive ændret, så alt indhold på hjemmesiden bliver inddelt i tre overordnede områder: 1) "Vi skal skilles" for dem, der står over for et samlivsbrud / skilsmisse, og som har behov for hjælp til at komme gennem processen, 2) "Sammen hver for sig" for forældre, der skal samarbejde og dermed få skilsmisse-familien til at fungere og 3) "Konflikt" for dem, der er fanget i et problematisk samlivsbrud eller har et problematisk samarbejde med den tidligere partner.

For det andet vil der komme en artikel-serie, der er opbygget ud fra dén nye struktur, der blev skitseret under punkt 1 - og således de situationer, man som skilsmisse-ramt eller skilsmisse-familie kan stå i. For eksempel selve brud-situationen, som kan være følelsesmæssigt vanskelig at komme igennem. En artikel i denne sammenhæng vil således være opbygget som en tjek-liste med de sammenhænge, man bør / skal finde afklaringer på, for at komme hensigtsmæssigt gennem situationen og etablere sig som skilsmisse-familie.

For det tredje vil medlems-funktionen bortfalde, så alt materiale bliver frit tilgængeligt på hjemmesiden - herunder vores artikel-samling fra andre medier (som i øjeblikket består af 87 artikler i 11 kategorier som "Børn og skilsmisse", "Forældreansvarsloven" og "Psykisk vold") og materiale-samlingen bestående af skilsmisse-relaterede bøger og film til forældre og børn. 

VISKALSKILLES på Facebook.

Desuden vil VISKALSKILLES´Facebook-gruppe også fremover blive brugt til at give seneste nyt fra skilsmisse-området med fokus på de love og regler, der danner grundlag for forældre-samarbejdet efter en skilsmisse / samlivsbrud - samt aktuelle artikler om skilsmissefamilien, herunder børns tarv og psykisk mestring.

©2020 VISKALSKILLES.dk.