Her er den nye børneminister

  • Facebook Social Icon

27. juni 2019

Sent tirsdag aften kunne Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) fortælle, at hun kunne samle et flertal bag sig og dermed blive Danmarks nye statsminister - og i dag kunne hun så præsentere sit ministerhold i den rent socialdemokratiske regering.

Ganske som ventet er det Pernille Rosenkrantz-Theil, der får ansvaret for børneområdet i "Børne- og undervisningsministeriet".

Her får du en kort præsentation af Pernille Rosenkrantz-Theil. Vi ser også nærmere på to andre ministerier, der har relevans for skilsmisse-området, samt hvad der kommer til at ske i ministerierne fremadrettet.

Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er en garvet politiker, der nu kan sætte sig i børne- og undervisningsministeriet. Pernille Rosenkrantz-Theil er stadig relativt ung med 42 år, men har massiv erfaring og robusthed til at varetage et ministerium. Til dette folketingsvalg fik hun 12.998 stemmer, hvilket er en anelse flere end 2015, hvor hun fik 12.071 stemmer.

Pernille Rosenkrantz-Theil, som er nær ven af Mette Frederiksen, er i forvejen socialordfører for Socialdemokratiet og har gennem årene markeret sig med sin markante og energiske tilgang til området.

 

Privat er hun mor til Vito og Vigga med Mikkel Hansen, som hun blev skilt fra i 2014.

Andre relevante ministerier.

Udover børne- og undervisningsministeriet er der flere andre ministerier, der har relevans for skilsmisse-området, nemlig skatteministeriet og justitsministeriet.

Skatteministeriet var undervejs med et lovforslag om deling af børnechecken, da valget blev udskrevet. Hvis sagen tages op igen af den nye regering, bliver det Morten Bødskov som ny skatteminister, der skal løfte sagen.

Justitsministeret var i begyndelsen af året ansvarlig for de lovændringer, der har gjort psykisk vold strafbart. Det er et emne, som måske er perifert i forhold til VISKALSKILLES.dk´s hovedformål, men som dog har relevans for mange skilsmisse- og voldsramte. Hvis lignende eller tilsvarende sager skal løftes af justitsministeriet fremover, er det under ledelse af den nye justitsminister Nick Hækkerup.

 

Det skal desuden nævnes, at Astrid Krag er udnævnt til ny social- og indenrigsminister. Det er umiddelbart uklart, hvordan samspillet med børne- og undervisningsministeriet bliver fremover.

Hvad sker der nu, får ministerholdet er udtaget?

Senere i dag overtager de nye ministre dét ministerium, de respektivt fremover skal varetage, og så går det politiske arbejde efterhånden i gang. Frem mod Folketingets åbning den 2. tirsdag i oktober måned vil de sager, som det enkelte ministerium vil fokusere på det kommende folketingsår, formodentlig blive udgivet.

VISKALSKILLES.dk følger de nye ministerier og ministre fremadrettet.

©2020 VISKALSKILLES.dk.