Hummelshøj: "Kvaliteten går vi ikke på kompromis med".

20. december 2019

  • Facebook Social Icon

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har tidligere orienteret pressen om, at Familieretshuset næste år skal tilføres yderligere 104 millioner kroner. Det sker for at ændre de meget lange ventetider især i forbindelse med skilsmisse-sager, efter Familieretshuset overtog fra Statsforvaltningen den 1. april i år.

Direktøren for Familieretshuset, Anette Hummelshøj, udtaler sig positivt om den ekstra bevilling i denne artikel fra Familieretshuset.

Her forklarer hun blandt andet, hvad pengene skal gå til, men varsler samtidig, at ventetiden forventeligt også vil være til stede i 2020.

Nedbringe ventetiden på sigt.

De 104 millioner kroner skal ifølge artiklen "bremse ophobningen af sager og dermed bane vejen for på sigt at nedbringe ventetiden for de brudte familier, der har brug for hjælp i Familieretshuset".

Anette Hummelshøj udtaler: "Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at der er fokus på vores opgave, og at vi nu får en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Det er nødvendigt i den situation, vi står i. De lange ventetider, der er opstået, er alvorlige for forældrene og ikke mindst for børnene, og det er vi naturligvis meget optaget af".

Hun fortsætter, at den lange ventetid er problematisk: "I Familieretshuset er vi opmærksomme på, at ventetid i sig selv kan øge en konflikt, og at det går særligt ud over børnene. Der vil desværre være børn, som kommer i klemme, når forældrene må vente så længe for at få hjælp. Derfor er jeg meget glad for, at Familieretshuset nu får tilført ekstra midler, så vi kan begynde arbejdet med at bremse de stigende ventetider".

Sådan skal de 104 millioner kroner bruges.

De ekstra penge skal ifølge Anette Hummelshøj som udgangspunkt bruges på flere medarbejdere: "Pengene skal derud, hvor de kan gøre en forskel for børn og forældre, og derfor ansætter vi hovedparten af de nye medarbejdere i vores mødeenheder. Det er en stor opgave at få så mange med om bord på én gang, så vi sætter også ekstra kræfter af til at få de nye klædt rigtigt på, så de kan løfte opgaven bedst muligt for familierne".

Familieretshuset forventer at ansætte yderligere 115 medarbejdere i 2020.

Anette Hummelshøj understreger dog, at det ikke kun handler om, at medarbejderne skal løbe hurtigere: "Vi har ansvaret for at implementere en reform, hvor vi er garanter for, at barnet bliver hørt, og at sagen belyses både gennem forældrenes og barnets perspektiv. Vores opgave er at sætte værn om barnet og sikre barnets trivsel og beskyttelse i forbindelse med brud i familien – og kvaliteten i det arbejde går vi ikke på kompromis med".

Ventetiden vil fortsat stige i 2020.

Forældre i skilsmisse skal dog ikke forvente, at ansættelsen af de mange nye medarbejdere har effekt med det samme. Familieretshuset skal således først rekruttere og oplære de nye medarbejdere, og der vil således være fokus på at bremse ophobningen af sager - og der vil således ikke være ressourcer til at afvikle de mange sager, der allerede har skabt ventetid.

Fremtiden: analyse undervejs.

Familieretshusets drift og økonomi skal nu kortlægges i en budgetanalyse, som Social- og Indenrigsministeriet og Familieretshuset gennemfører i den kommende tid. Dermed kan man "finde det rette niveau for bevillingen i de kommende år, ligesom der skal tages stilling til håndtering af sagspuklen, således at ventetiderne på sigt kan nedbringes".

©2020 VISKALSKILLES.dk.