jul i skilsmisse-familien

  • Facebook Social Icon

24. november 2019

Julen står for døren, og det indebærer en masse praktiske gøremål som at købe julegaver, mad og godter samt at få gjort hjemmet klar til højtiden. Sådan er det også i skilsmisse-familien, men her kan der være yderligere aftaler og andre praktiske ting, der også skal løses.

Højtiden kan være særligt stressende for skilsmisse-familien og især børnene. Derfor får du en række råd, der har som mål at sikre skilsmisse-familien en god jul. Rådene skal selvfølgelig tages med forbehold, for måske har din familie allerede indrettet sig på måder, der løser de potentielle udfordringer, som rådene søger at løse.

Julen kan grundlæggende være stressende.

De fleste kender måske til, at julen kan være særdeles stressende. Det bør man selvfølgelig være generelt opmærksom på og ikke kun i skilsmisse-familien. Men er man en skilsmisse-familie, hvor man på både bopælsforælderens og samværsforælderens side fejrer julen delvist eller fuldt ud, bør man være endnu mere opmærksom. Denne overvejelse ligger i flere af rådene herunder.

 

Savn i julen.

Som børn i en skilsmisse-familie har de måske allerede vænnet sig til at undvære forælderen, de ikke er hos. Men julen er noget særligt, og her kan savnet være mere udtalt. Det er her vigtigt, at børnene tager på juleferie vel vidende, at de selvfølgelig skal hygge sig hos den anden forælder. Måske kan børnene og du selv udtrykke et savn efter hinanden, men I skal ideelt set tage afsked på en hensigtsmæssig måde, så børnene (og du selv) får en god jul - at de er i stand til at være, hvor de er, og ikke savne den anden forælder for meget.

Det bør overvejes, om barnet har behov for eksempelvis telefonisk kontakt, eller om det er mere hensigtsmæssigt for barnet, at der ikke er mere kontakt end normalt.

Dobbelt op på julen?

Julen kan være stressende nok, og det rejser en del overvejelser i skilsmisse-familien - for skal der fortsat være én jul, eller skal julen fejres hos begge forældre? Nogle mener, at julen er noget særligt, og at skilsmisse-familien derfor kun skal fejre jul denne aften. Forældrene har så barnet skiftevis hos sig i julen - og undværer så også barnet hver anden jul. Andre mener, at der godt kan være to juleaftener, hvor den rigtige juleaften stadig fejres den 24. december, men hvor forælderen, der ikke har barnet hos sig denne aften, lægger en ekstra og måske mindre juleaften på et andet tidspunkt.

Man bør overveje, om det er for barnets skyld, der bliver en ekstra juleaften, eller om det er forældrene, der ser det som en rettighed at fejre julen hvert år hos begge forældre. Nogle børn kan godt håndtere to juleaftener, mens andre bliver overvældet over juleræset.

Traditioner.

Julen er meget traditionsbunden, og det er netop dét, der gør, at vi har så varme minder om julen. Men når en familie splittes op, opstår der ofte nye traditioner, og andre traditioner risikerer at glide ud. Her kan det være hensigtsmæssigt at overveje, om barnet har bestemte traditioner, som det ønsker at holde fast i - enten juletraditioner fra dengang, I var en kernefamilie, eller nye traditioner, som barnet har tilegnet sig hos den anden forælder.

Fleksibilitet i samværet.

Samværsordninger er gode til at tydeliggøre og sikre aftaler, men det er langt fra givet, at denne juridiske afklaring tager hensyn til barnets egentlige behov. Eksempelvis bliver det løbende samvær ofte sat på pause hen over jul og nytår, der typisk fordeles med julen hos den ene forælder og nytåret hos den anden. Men på grund af denne pause bliver det løbende samvær ofte ophævet. Eksempelvis kan mange samværsforældre risikere, at det sidste samvær før jul ligger omkring den 11. december - to uger før jul. Samtidig kan samværet efter jul også risikere at ligge cirka to uger ude i fremtiden. Det kan være udfordrende for børn, der selv har behov for at have juleoplevelser med samværsforælderen - og naturligvis også, hvis barnet har behov for kontakt til bopælsforælderen. Og derfor kan der forhåbentlig udvises fleksibilitet i sikringen af barnets behov i forbindelse med højtiden.

Gaver.

Hvor og hvornår er det mest hensigtsmæssigt at give / bytte gaver? I nogle skilsmisse-familier følger gaverne med barnet til jul hos den anden forælder, så gaverne knyttes til selve juleaften. I andre familier har man gavebytning inden barnet tager til jul, så gavebytningen bliver mere personlig. 

Det kan ofte være hensigtsmæssigt at tjekke med hinanden, hvad barnet får i julegave, så I forældre ikke giver barnet det samme. Eventuelt kan I også give gaver af nogenlunde samme størrelse og værdi, der er tilpasset barnet. Man bør ikke "kompensere" med flere og / eller større gaver.

Børn har ofte et behov for at give gaver til begge forældre. Måske har de lavet noget selv i børnehaven eller SFO´en. Måske kan du hjælpe barnet med at købe en (mindre) gave til den anden forælder for barnet.

Invitationer.

Nogle familier har tradition for at fejre julen ikke bare juleaften, men også 1. og 2. juledag. Her er det samme udfordring, som når forældrene ligger 2 x juleaften tæt på eller i forlængelse af hinanden - og måske endda i større omfang, hvis barnet kan se frem til en tætpakket jul med flere julefrokoster. Bliver julen fra barnets perspektiv travl, kan det være hensigtsmæssigt at takke nej til nogle af tingene. Måske kan det være hensigtsmæssigt at give forælderen, der har barnet selve juleaften, reel plads til dette - dog uden at vedkommende så skal fylde hele sin del af julen voldsomt ud med masser af aktiviteter, som trætter og stresser barnet.

Har du det svært i julen, når du må undvære børnene?

Det er forståeligt. Mange forældre har det svært nok med at undvære børnene i dagligdagen, men har det værre i julen, fordi det er en højtid, hvor man særligt vil være sammen. Men uanset om det drejer sig om hverdagen eller julen, kan det være hensigtsmæssigt at holde fast i tanken om, at børnene hygger sig og har det godt, hvor de er. Og dermed kan du også tillade dig at fokusere på din egen jul, hvor du nu måtte fejre dén. 

Har du et godt råd, som ikke er  nævnt her?

Du er meget velkommen til at skrive til VISKALSKILLES.dk på denne mailadresse, hvis du har et råd til listen.

©2020 VISKALSKILLES.dk.