Find det rigtige fokus - og bevar det.

24. maj 2020

  • Facebook Social Icon

Når man står ved indgangen til en skilsmisse, kan man hurtigt blive overvældet over alle de afklaringer, man skal foretage, hvad man skal gøre. Man kender måske ikke til skilsmisse-processen, og man skal alligevel træffe vigtige beslutninger om det tidligere hjem, bil, møbler, indbo  - og børnene. Måske får man hurtigt fat i en fagperson, der kan hjælpe én videre, men mange når det ikke, før man konfronteres med "skilsmisse-land": alle de vigtige begreber som bopæls- og samværsforælder, samvær, forældremyndighed, bodeling og børnebidrag - og der er måske allerede varslet et møde i Familieretshuset. Man ved, det er alvor, men man føler sig bænket på perronen, og toget er allerede kørt.

Det forkerte fokus.

Ét af underhusets medlemmer, Geoff Foster (der står bag lovforslaget), siger ifølge "Metro News", at "forskning i skilsmisse-børn

©2020 VISKALSKILLES.dk.