Når julen ikke er hjerternes fest

  • Facebook Social Icon

24. november 2019

"Julen er hjerternes fest", siges det, og det er såmænd også rigtigt. Julen er en nostalgisk tid, hvor man glæder sig over at være samlet som familie og lader sig rive med af stemningen.

Det er formodentlig også derfor, at julen helt modsat kan blive ganske forfærdelig for dem, hvor familien netop ikke er samlet. Følelsen af tab og sorg, når man skal holde jul uden et familiemedlem, der er gået bort. Eller den (trods alt forbigående) ærgrelse over at måtte afholde jul uden familiemedlemmer, der er rejst bort på juleferie, arbejder eller lignende.

Og så er der skilsmisse-familien, som vi forholder os til her.

".

Som skilsmisse-familie er der i princippet én forælder, der må undvære barnet, når det er hos den anden forælder. Men det betyder også, at barnet i princippet altid må undvære en forælder. Det er et umuligt regnestykke, og det er simpelthen skilsmisse-familiens kontinuerlige lod...

Det løbende samvær bortfalder i ferien.

Jul og nytår betragtes som en ferieperiode, der strækker sig fra opstarten af skoleferien, dvs. når barnet har haft sidste skoledag før ferien, og indtil barnets ferie slutter. Dette gælder også selv om barnet endnu ikke går i skole. Dét vil denne jul for mange skoler sige fra lørdag den 21. december til og med søndag den 5. januar 2020.

 

Det løbende samvær, der ellers gælder, vil som udgangspunkt bortfalde i ferieperioden. Det vil derfor være afgørende for samværsforælderens samvær i ferieperioden, om vedkommende har en aftale med bopælsforælderen ang. feriesamvær eller en resolution med feriesamvær fra Statsforvaltningen / Familieretshuset. Uden nogen af delene har samværsforælderen ikke ret til ferie, og det er naturligvis derfor, de fleste søger en aftale eller resolution.

Det er ofte udgangspunktet, at samværsforælderen har samvær i f.eks. lige år i julen og ulige år omkring nytåret. De år, hvor der er samvær i julen, kan eksempelvis være fra den 23. til den 27. december, mens samværet omkring nytåret eksempelvis kan være fra den 27. december til den 1. januar.

xxx.

Det kan lyde rimeligt for såvel forældre som barn, at forældrene deler jul og nytår mellem sig og barnet derved får glæde af begge forældre i perioden. Men hvis vi tager et blik på perioden helt overordnet, bliver billedet et andet.

Vi tager her udgangspunkt i et barn, hvor samværsordningen er en 9/5-ordning fra torsdag i ulige uger til tirsdag i efterfølgende uge, og at barnet dette år skal på samvær henover julen, dvs. fra den 23. til den  27. december. Så vil kronologien se således ud:

Barnet er på løbende samvær til tirsdag den 10. december. Næste samværsweekend skulle starte den 19. december, men da dette samvær falder samtidig med ferien, bortfalder det, og næste samvær bliver derfor julesamværet fra den 23. til den 27. december.

Første samværsweekend i det nye år skulle starte torsdag den 2. januar, men da der fortsat er ferie, bortfalder hele samværet. Næste samvær bliver således fra torsdag den 16. januar.

Eller sagt med andre ord: der er løbende samvær til den 10. december, feriesamvær i perioden 23. til 27. december og næste løbende samvær fra den 16 januar. Barnet har samvær i 4 overnatninger på en måned.

Indrømmet: dette er "worst case scenario", og så slemt behøver det jo ikke at gå. Det kan jo tænkes, at bopælsforælderen vælger ikke at tage ferie, giver enkelte samværsdage udover aftalen / resolutionen eller lignende. Men for mange bliver "worst case scenario" som beskrevet, hvor barnet må .

Det er paradoksalt, at "Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos", som det fremgår af Forældreansvarslovens § 19, stk. 2 - når Familieretshusets 

Hvad er alternativet?

Familieretshuset fastsætter samværsordninger, der vil kunne løbe kontinuerligt fremover, så der heller ikke er behov for et møde for at fastlægge julesamværet hvert år. Fra et ressourcesynspunkt er dét hensigtsmæssigt. Men konsekvensen er,

Men det er naturligvis bekymrende, at "løsningen" er at suspendere samværet, give få dage i kompensation og give 3-4-5 dages kontakt mellem samværsforælder og barn på en måned.

©2020 VISKALSKILLES.dk.