Tjekliste ved skilsmisse

Udgivet den 19. maj 2020.

Når man går fra hinanden, er der en række konkrete udfordringer og overvejelser, man bør få styr på. Det kan være en kompleks opgave, og derfor har "Vi skal skilles" lavet en tjekliste.

 

Bemærk, at det ikke er givet, at alle punkter herunder er aktuelle i din situation, at punkterne er relevante i en anden rækkefølge og at der kan være særlige forhold, der ikke fremgår af listen. Vær desuden opmærksom på, at vi bruger betegnelsen "skilsmisse", men at ethvert samlivsbrud kan kræve flere af de nævnte overvejelser.

Punkt x: børnene.

xxx

 • Overvej den mest hensigtsmæssige måder at fortælle det til børnene, at I skal skilles.

Punkt: samværsordninger osv.

Punkt x: økonomi.

Når jeres fælles-økonomi ophører, skal du være opmærksom på at foretage de nødvendige tilretninger, så din økonomi kun er din egen:

 • Adskil jeres økonomi, både i praksis og formelt. I kan sagtens lave økonomiske aftaler, men udgangspunktet skal være, at jeres økonomi ikke længere er fælles, men separate.

 • Opret nye konti.

 • Gennemgå alle aftaler i betalingsservice: hvilke poster skal fortsat være dine, hvilke skal være din tidligere partners og hvilke skal fortsat være fælles (f.eks. fordi I fortsat har fælles gæld)?

 • Behold en fælles budgetkonto til betaling af faste udgifter i overgangsperioden, indtil jeres økonomi er endeligt adskilt; evt. med to betalingskort til kontoen.

 • Lav et nyt budget. Måske kan det være hensigtsmæssigt at lave flere budgetter, der tager højde for din mulige fremtidige økonomi (der er stor forskel på at være bopælsforælder og samværsforælder).

 • Lav evt. aftaler om børneopsparinger.

 • Undersøg, om du har adgang til din tidligere partners konti og omvendt - og slet eventuelle fuldmagter.

 • Overvej, om begunstigelsen på pensioner og livsforsikringer skal ændre (dvs. hvem, der skal skal have eventuelle udbetalinger f.eks. fra dine pensionsordninger ved din død).

 • Husk at tilpasse din forskudsregistrering, så der er styr på skatten.

 

Punkt x: bodeling.

En bodeling kan være en kompleks og detaljeret opgave.

 • Overvej at lade en professionel (f.eks. advokat) stå for bodelingen.

sdf

©2020 VISKALSKILLES.dk.