Nu starter kampen om børnechecken

  • Facebook Social Icon

10. april 2019

Den har været længe undervejs, og VISKALSKILLES.dk har tidligere skrevet om sagen i oktober og december sidste år - og nu bliver sagen endelig taget op i Folketinget: om børne- og ungeydelsen (eller "børnechecken") fremover skal deles mellem begge forældre og ikke som nu udelukkende gives til moderen / bopælsforælderen.

Det er således hensigten, at skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre) løfter sagen til 1.behandling i Folketinget tirsdag den 23. april. Og der venter muligvis en større debat om den fremtidige håndtering af børnechecken.

 

Men lad os først se på baggrunden for, at deling af børnechecken overhovedet er blevet rejst.

Politisk aftale om deling af børne- og ungeydelsen.

Den 27. marts sidste år fremviste børne- og socialminister Mai Mercado (Det Konservative Folkeparti) aftalen om et nyt familieretligt system, som samtlige partier stod bag. Hun udtalte dengang til DR: "Vi vil gerne give mulighed for at dele børnechecken, for det er jo gammeldags, at det er moren, der modtager børnechecken. Det kommer fra en tid, hvor det var moren, der fik barnet og så blev understøttet økonomisk af faren".

Og skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre) udtalte dengang en tilsvarende holdning: "I dag får kvinden i langt de fleste tilfælde udbetalt hele børnechecken. Det afspejler ofte ikke de familiemønstre, vi ser i dag. Samtidig ønsker vi ikke et system, som i sig selv kan være årsag til konflikter. Med den her aftale sikrer vi først og fremmest mere ligestilling mellem kønnene. Vi tager et vigtigt skridt i retning af en mere rimelig familiepolitik, og det er jeg meget tilfreds med".

Høring om børnechecken.

Sagen har været til høring frem til den 20. marts, og her har der været et vist fokus på ikke kun børnechecken, men også forældrenes fordeling af udgifterne til barnet.

Eksempelvis peger Mødrehjælpen i sit høringssvar på de "økonomiske udfordringer, det (red.: delingen) kan give enlige forældre med deraf følgende konsekvenser for børnene". Og selv om Børns Vilkår i deres høringssvar ser positivt på delingen af børnechecken, så appellerer de til, "at man alene lader lovgivningen gælde fremadrettet, dvs. for par, der bliver skilt efter lovens ikrafttræden, og således lader de allerede skilte få ro om den økonomiske situation, de har i dag" - samt at implementeringen af aftalen tager hensyn til "et allerede eksisterende højt konfliktniveau, idet det i familier med et højt konfliktniveau med fx en voldshistorik vil være bedst, at den ene forælder alene i overvejende grad administrerer midlerne til barnets tøj, udstyr mv".

Også Foreningen Mor og Barn forholder sig til forældrenes fordeling af udgifterne til barnet og skriver således i deres høringssvar: "Vi frygter, at princippet om ligedeling vil medføre at mange forældre, som bærer det egentlige ansvar for barnet, vil komme i en mere presset situation mens en del samværsforældre med færre nødvendige udgifter til barnet blot vil få sænket deres udgifter og øge deres generelle rådighedsbeløb, som andre end barnet i sidste ende vil nyde godt af".

Deling af børnechecken har umiddelbart ingen sammenhæng med de generelle udgifter.

Det er dog værd at hæfte sig ved, at der ikke af lovforslaget fremgår at være en sammenhæng mellem delingen af børnechecken og fordelingen af udgifter mellem forældrene. Samværsforælderens udgifter til barnet har været reguleret via betalingen af børnebidrag: betaler samværsforælderen børnebidrag, løfter vedkommende således sin forsørgerforpligtelse. Faktisk har børnechecken aldrig været tiltænkt specifikke udgifter, men har derimod været udbetalt som en skattefri indkomstuafhængig børnefamilieydelse for at kompensere for omkostningerne ved at have børn - eller "som en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie", som det beskrives på SKAT´s hjemmeside

Det vil derfor være et centralt punkt i drøftelserne af delingen af børnechecken, om denne angår udgifter som kompensation for dét at have børn - eller om det (også) angår udgiverne til specifikke udgifter, som ellers har været håndteret via børnebidraget.

Følg sagen via denne artikel.

VISKALSKILLES.dk følger naturligvis sagen nøje - og du kan følge med i denne artikel, som indeholder baggrunden for sagen, og som løbende bliver opdateret.

©2020 VISKALSKILLES.dk.