Ny forskning om skilsmisser

17. september 2019

"Rockwool Fondens Forskningsenhed" udgav i begyndelsen af september ny forskning om mulige årsager til og effekter af skilsmisser i Danmark.

Det nye studie skete i et samarbejde mellem "Rockwool Fondens Forskningsenhed" og Stockholms Universitet. Du kommer til studiet ved at følge dette link (åbner i nyt vindue).

I denne artikel præsenteres de mest centrale forsknings-resultater. Desuden finder du link til to podcasts samt en video med en paneldebat, som fandt sted, da forskningsresultaterne blev fremlagt.

  • Facebook Social Icon

Stigning i antallet af skilsmisser.

Studiet tager afsæt i, at Folketinget i 2013 ophævede kravet om 6 måneders obligatorisk separation forud for en skilsmisse, og at man med dette tiltag først og fremmest ønskede at fjerne unødigt bureaukrati. Men ændringen førte også til, at skilsmisseraten i Danmark steg med 10 procent.

Før reformen blev gennemsnitligt 120 ægtepar ud af 100.000 skilt hver måned, mens det efter reformen var 132 ægtepar ud af 100.000, der blev skilt. Det svarer til cirka 1.500 flere skilsmisser om året.

Det fremgår blandt andet af studiet, at:

- mellem 41 % og 54 % af alle gifte par kan forvente at blive skilt (det svarer til ca. 12.800-19.400 skilsmisser).

- det hyppigste skilsmisse-tidspunkt er i det tredje år efter brylluppet.

- cirka 33.000 ugifte par flytter fra hinanden hvert år.

Desuden viser studiet, at par, der ikke deler husarbejdet lige, går hyppigere fra hinanden - lavest risiko, når manden står for 40 %.

Skilsmisse-børn og forældres sociale problemer.

Desuden har studiet påvist store konsekvenser for skilsmisse-børn i forhold til andre børn, når de bliver voksne - det vil sige dem, der var under 20 år, da forældrene blev skilt, holdt op mod andre børn. Når personer fra disse to grupper er 25 år, vil 13,9 % af andre børn ikke have en ungdomsuddannelse - men for "skilsmisse-børnene" vil hele 28,7 % ikke have en ungdomsuddannelse. Og blandt andre børn som 25-årige er 5,1 % af dem ikke i beskæftigelse eller under uddannelse - et tal, der for "skilsmisse-børnene" er på 10,6 %.

Ydermere påviser studiet, at forældre i skilsmisse-familier er meget anderledes end i andre familier - og at disse forhold har en direkte effekt på, hvordan det går børnene:

- Forældrene er yngre, når de får børn.

- De har kortere uddannelse og svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.

- De har svagere helbred, både fysisk og psykisk.

- De begår mere kriminalitet.

- Andre forhold (f.eks. indbyrdes konfliktniveau, misbrug).

Studiet fremhæver i denne sammenhæng, at de yngste børn (i modsætning til de ældste børn) bliver påvirket af skilsmissen.

2 podcasts og video med panel-debat.

Da forsknings-resultaterne var blevet fremlagt af "Rockwool Fondens Forskningsenhed", blev der efterfølgende lavet en panel-debat samt to podcasts:

Den ene podcast er med seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen, som præsenterer de vigtigste pointer og konklusioner fra forskningsresultaterne.

Den anden podcast er med formand for "Danske Familieadvokater", Anne Broksø, og direktør i "Børns Vilkår", Rasmus Kjeldahl. De tager udgangspunkt i, at det i 2013 blev muligt at blive skilt uden forudgående separation, hvilket medførte en stigning i antallet af skilsmisser på 10 % - samt at skilsmissebørn har større risiko for at få dårligere karakterer i skolen, at stå uden en uddannelse og at havne i kriminalitet.

Desuden er der en video af en paneldebat om konklusionerne. I panelet sad Anni Højmark (retspræsident i Svendborg og medlem af "Det rådgivende udvalg for Familieretshuset"), Anne Broksø (formand for "Danske Familieadvokater"), Ninna Thomsen (direktør i "Mødrehjælpen") og Rasmus Kjeldahl (direktør i "Børns Vilkår").

Du kommer til podcasts og panel-debat ved at trykke her (åbner i nyt vindue).

©2020 VISKALSKILLES.dk.