ombudsmanden om inddrivelse af børnebidrag:

"meget Utilfredsstillende".

27. november 2018

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, skriver i et brev til Gældsstyrelsen, at han finder det "meget utilfredsstillende", at restancerne vedrørende børnebidrag er steget.

Gældsstyrelsen skal sørge for at inddrive penge, som forældre skylder i børnebidrag, men det sker ikke altid. I maj 2017 var restancerne oppe på cirka 215 millioner kroner, men i juni 2018 var dét beløb steget til 238 millioner kroner.

Jørgen Steen Sørensen udtaler om restancerne: "Når skyldige børnebidrag ikke inddrives, kan det have mærkbare konsekvenser for de berørte familier og børn. Det er derfor meget utilfredsstillende – og bekymrende for de berørte børn – at det beløb, som enlige forældre må vente på, fortsat stiger".

Billedet: Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Søren (fotograf: Jasper Carlberg).

  • Facebook Social Icon

Årsagen til de stigende restancer.

Ifølge Gældsstyrelsen skyldes de stigende restancer blandt andet standsningen af det automatiserede inddrivelsessystem (EFI), manglende betalingsevne hos skyldnerne og nedgang i antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelse af de pågældende børnebidrag. Desuden er Skatteforvaltningen blevet omorganiseret og har derfor oplevet en nedgang i antallet af medarbejdere.

SKAT havde i 2016 givet Ombudsmanden forventninger til, at inddrivningen ville nedbringe restancerne. Dette samt stigningen i restancer får nu Jørgen Steen Sørensen til at bede om ny status pr. 31. december 2018. Er billedet uændret, skal Skatteministeriet og Gældsstyrelsen overveje hvilke initiativer, der skal tages for at forbedre inddrivelsen på området.

FAKTA.

Reglerne om børnebidrag og inddrivelse heraf fremgår blandt andet af lov om børns forsørgelse (lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015).

Bopælsforælderen (bidragsmodtageren) kan søge Statsforvaltningen om at få fastsat et bidrag til barnets forsørgelse fra samværsforælderen (bidragsyderen). Bidraget fastsættes som udgangspunkt til et normalbidrag, men kan evt. forhøjes (dog kun børn, der bor i Danmark). Betaler bidragsyderen ikke, kan bidragsmodtageren henvende sig til Udbetaling Danmark, der udbetaler normalbidraget (det vil sige, at Udbetaling Danmark udlægger normalbidraget forskudsvis). Udbetaling Danmark kan herefter kræve bidraget betalt af bidragsyderen.

Hvis bidragsyderen skal betale forhøjet børnebidrag, børnebidrag fastsat af Statsforvaltningen til et barn, der bor i udlandet, eller børnebidrag, der ikke er fastsat af Statsforvaltningen, (f.eks. børnebidrag fastsat efter lovgivningen i et andet land), kan bidragsmodtageren bede SKAT om at inddrive børnebidraget efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Disse bidrag kan først udbetales til bidragsmodtageren af det offentlige, når SKAT har inddrevet pengene hos bidragsyderen. Og da dette som beskrevet ikke altid sker, modtager bidragsmodtageren ikke pengene.

©2020 VISKALSKILLES.dk.