Relevant lovgivning

Opdateret 27. oktober 2019.

Her finder du links til dén lovgivning, som skilsmisser er styret efter. Først og fremmest "Forældreansvarsloven" og den tilhørende "Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v." - men også den nye "Lov om Familieretshuset" samt "Forvaltningsloven", hvis du eksempelvis vil søge aktindsigt.

FORÆLDREANSVARSLOVEN

Indeholder regler om forældres ansvar for deres børn og børns rettigheder, eksempelvis inddragelse af barnet, samt regler om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

BEK. NR. 299 AF 20.03.2019

"Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v." indeholder regler om midlertidige afgørelser, erstatningssamvær, transport m.v.

LOV OM FAMILIERETSHUSET

Indeholder regler om det nye Familieretshus og dermed skilsmisse-familiens vej gennem skilsmissen.

FORVALTNINGSLOVEN

Indeholder regler om borgerens retsstilling over for den offentlige forvaltning, eksempelvis omkring aktindsigt, partshøring og tavshedspligt.

BØRNEBIDRAGSLOVEN

Indeholder regler om børns forsørgelse.

FOLKESKOLELOVEN

Indeholder regler om barnets ophold i Folkeskolen, herunder forældremyndigheds-havernes ansvar for barnets skolegang.

CPR-LOVEN

Indeholder regler om blandt andet barnets adresse.

©2020 VISKALSKILLES.dk.