Så udbredt er psykisk vold mod børn

  • Facebook Social Icon

1. februar 2019

Vi har tidligere beskrevet de udtalelser fra tidligere seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, som bliver inddraget i Retsudvalgets aktuelle arbejde med lovforslaget om at sikre en selvstændig bestemmelse om psykisk vold. Nu er der kommet endnu et bilag, der forholder sig til "Barnets tarv i loven om psykisk vold" og således giver Retsudvalget et endnu bedre grundlag for at forholde sig til sagen.

Notatet er udarbejdet af Mogens Nygaard Christoffersen samt professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi v. Syddansk Universitet, Ask Elklit, og ph.d.-studerende ved Ulster Universitet Maria Louison Vang.

"En intens følelse af hjælpeløshed og selvbebrejdelse".

Med notatet ønsker afsenderne "at tydeliggøre barnets perspektiv i lovforslaget om psykisk vold" og at skitsere "muligheder for opsporing og intervention over for psykologisk vold mod børn med håbet om at kunne inspirere til konkrete handlingsplaner, som tilgodeser barnets tarv i formuleringen og udmøntningen af loven om psykisk vold".

Notatet har tre budskaber: for det første kan psykisk vold være lige så ødelæggende for et barn som fysisk vold. For det andet er dét at være vidne til vold i hjemmet lige så skadeligt for et barn som fysisk vold, da det er "en form for psykologisk vold og ofte forbundet med en intens følelse af hjælpeløshed og selvbebrejdelse hos børnene". Og for det tredje bør der være hjemmel til at benytte eksisterende instanser som beskæftiger sig mod overgreb mod børn i Danmark i sager, hvor der er viden eller mistanke om psykisk vold mod børn, herunder vold i hjemmet.

I notatet fremgår det, at 9,7 % af et repræsentativt udsnit af 25-årige danskere havde været udsat for psykisk vold i løbet af deres barndom - og at ca. 33.000 børn i Danmark hvert år skønnes at være vidne til vold mod deres mor. Desuden kommer ca. 2.000 børn årligt med deres mor på ét af de danske krisecentre, og det fremgår, at 825 børn modtog dén psykologhjælp, som børn på krisecenter er berettiget til.

Flere mulige interventioner.

I notatet nævnes flere mulige interventioner, som grundlæggende handler om at sikre, at børn, der har været udsat for psykisk vold, får de samme "magtmidler" som børn udsat for fysisk vold og seksuelle overgreb. Dette omfatter, at "kommunale sagsbehandlere må kunne få den samme hjælp til at udrede sagen og rådgivning fra Børnehusene, som det i dag er tilfældet med fysisk vold og seksuelle overgreb", ligesom "psykologer, politi og andre faggrupper uddannes til at kunne interviewe børn om psykisk vold, ligesom de i dag uddanner sig til at kunne videoafhøre børn, når det drejer sig om fysisk vold og seksuelle overgreb".

Du kan følge den politiske behandling af sagen ved at trykke her. Fremstillingen indeholder en udførlig beskrivelse af sagen fra lovforslaget over den politiske behandling i Folketinget til den forventede udmøntning i ny lovgivning.

©2020 VISKALSKILLES.dk.