Spørgsmål og svar: Flytning og skole

Opdateret 22. januar 2020

Flytning

VARSLING AF FLYTNING

1. "Hvorfor skal jeg overhovedet varsle en flytning?"

Det er intentionen at give forældrene mulighed for at drøfte, hvordan kontakten til barnet opretholdes efter flytningen.

2. "Hvor lang tid før flytning skal jeg varsle min eks?"

Det skal varsles 6 uger før flytning, at man ønsker at ændre sin eller barnets bopæl her i landet, herunder Grønland og Færøerne. Pligten gælder uanset forældremyndighed og uanset, om man er bopæls- eller samværsforælder.

3. "Gælder varslingspligten også selv om, jeg ikke kender min eks´ adresse?"

Ja, varslingspligten gælder som udgangspunkt også selv om, du ikke kender din eks´ adresse. I så fald må du søge adressen oplyst hos kommunen. Er din eks ikke bopælsregistreret i CPR eller har navne- og adressebeskyttelse i CPR, er der ikke pligt til at foretage yderligere for at få adressen oplyst.

Se også spørgsmål 5 (om flytning uden skift af skole og lign.).

4. "Gælder varslingspligten også selv om, der ikke er kontakt mellem barnet og min eks?"

Ja, varslingspligten gælder også i de tilfælde, hvor der på tidspunktet for flytningen ikke er kontakt mellem barnet og samværsforælderen

5. "Gælder varslingspligten også, hvis jeg flytter, men uden, at barnet skal skifte børnehave, skole eller lignende?"

Nej, varslingen kan udelades, hvis flytningen ikke har indflydelse på det eksisterende samvær, fordi afhentnings- og afleveringsstedet ikke ændres.

6. "Skal jeg melde flytningen til f.eks. Familieretshuset?"

Nej, varslingen skal i denne sammenhæng ske til den anden forælder.

7. "Hvad er konsekvensen, hvis man ikke varsler en flytning?"

Der kan ikke sanktioneres mod manglende varsel, og man kan således ikke direkte blive straffet for det. Men manglende varsel kan indgå i en sag om bopæl eller forældremyndighed.

8. "Skal jeg melde flytningen til f.eks. Familieretshuset?"

Nej, varsel skal i denne sammenhæng stiles til den anden forælder.

OPLYSNINGER

9. "Hvilke oplysninger skal jeg opgive til min eks, når jeg flytter?"

Man skal som udgangspunkt opgive de oplysninger, der er relevante for samarbejdet om barnet og / eller den anden forælders muligheder for kontakt til og samvær med barnet. Det kan eksempelvis (og typisk) være oplysningen om hvilken kommune, vedkommende flytter til. Man skal dog kun oplyse sin specifikke adresse, hvis det f.eks. er relevant for samværet, hvis eksempelvis barnet udleveres / afhentes på adressen).

Se desuden spørgsmål 10 (om hemmelig adresse).

10. "Jeg har hemmelig adresse. Hvilke oplysninger skal jeg opgive til min eks, når jeg flytter?"

Man skal som udgangspunkt opgive de oplysninger, der er relevante for samarbejdet om barnet og / eller den anden forælders muligheder for kontakt til og samvær med barnet. Man er ikke forpligtet til at oplyse sin specifikke adresse. Hvis barnet udleveres / afhentes på adressen, kan det være nødvendigt at ændre sted til en adresse, skole eller lignende.

FLYTNING TIL UDLANDET

11. "Kan min eks flytte til udlandet med vores fælles barn?"

Ved flytning til udlandet og fælles forældremyndighed skal parterne være enige om flytning til udlandet. Har den ene part den fulde forældremyndighed over barnet, kan vedkommende selvstændigt (og således uden samtykke fra den anden part) træffe beslutning om at flytte til udlandet med barnet.

12. "Kan jeg få forældremyndigheden alene, så jeg kan flytte til udlandet med vores barn?"

Dét vil bero på en konkret vurdering af jeres sag, men det vil næppe være muligt at få forældremyndigheden alene på dén baggrund.

FLYTNING GENERELT

13. "Er det korrekt, at bopælsforælderen maksimalt må flytte 30 kilometer væk med barnet?"

Nej, dét er der ingen regler om. Bopælsforælderen kan træffe afgørelse om, hvor i landet barnet skal bo.

Forældrene kan dog i forbindelse med en aftale om "delt bopæl" indgå en aftale om konsekvenser ved flytning, så bopælsretten eksempelvis tilfalder den ene forælder, hvis den anden forælder flytter et nærmere bestemt antal kilometer væk.

skole

SKOLEVALG

 

1. "Kan bopælsforælderen selv vælge barnets skole?"

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, skal der være enighed om valg af skole. Har bopælsforælderen forældremyndigheden alene, kan vedkommende selvstændigt (og således uden samtykke fra den anden part) vælge barnets skole.

2. "Forældrene kan ikke blive enige om valg af skole. Hvordan løses dét ved fælles forældremyndighed?"

Da der er tale om en uenighed af forbigående karakter, vil forældremyndigheden ikke blive ophævet. Men er der risiko for, at barnet ikke kan starte i skole, kan den fælles forældremyndighed midlertidigt blive ophævet med henblik på, at forælderen med den fulde forældremyndighed kan sikre valget af skole.

SKOLESKIFT

3. "Kan bopælsforælderen selv skifte barnets skole?"

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, skal der være enighed om skift af skole. 

4. "Bopælsforælderen og barnet er flyttet til en anden kommune, men samværsforælderen er imod valget af skole. Hvordan løses dét?"

Hvis barnet er flyttet til et andet skoledistrikt, og der ikke er enighed om skoleskiftet, vil barnet blive indskiftet i distrikt-skolen.

SKOLEN OG FORÆLDREMYNDIGHED

5. "Kan jeg deltage i forældresamtaler om barnet, når jeg ikke har del i forældremyndigheden?"

Man har som udgangspunkt ikke ret til deltage i forældresamtaler uden del i forældremyndigheden. Men samtykker den anden forælder, kan man godt deltage.

6. "Kan jeg få informationer om, hvordan barnet f.eks. klarer sig i skolen, uden del i forældremyndigheden?"

Ja, når man ikke har del i forældremyndigheden, har man en orienterings-ret. Det giver den pågældende forælder mulighed for at kontakte skolen for at få informationerne. Man har dog ikke ret til at få oplysningerne skriftligt, med mindre de allerede foreligger skriftligt.

SKOLEN GENERELT

7. "Kan jeg få adgang til skolens Intranet, når jeg ikke har del i forældremyndigheden?"

Når man ikke har del i forældremyndigheden, har man ikke ret til adgang til skolens Intranet.

©2020 VISKALSKILLES.dk.