Spørgsmål til ministeren: 3. april 2020

5. april 2020

I slutningen af januar måned modtog social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) et spørgsmål fra Social- og Indenrigsudvalget, som der nu foreligger svar på. Du kommer direkte til ministerens svar ved at følge dette link.

Spørgsmålet lyder: "Kan ministeren sende en oversigt over antallet af henholdsvis § 5, § 6 og § 7 sager, som Familieretshuset har behandlet siden sin oprettelse, hvad sagerne har omhandlet, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og sagernes udfald".

  • Facebook Social Icon

§ 5-, § 6- og § 7-sager.

Indledningsvis skal det præciseres hvilke sager, der er tale om, når der henvises til § 5-, § 6- og § 7-sager. § 5-sager er således "enkle sager", hvor der hovedsagelig er tale om enighed forældrene imellem og registrering af aftaler. § 6-sager er "mindre enkle sager" med en form for uenighed. Og § 7-sagerne består af familier, som ud over problemstillinger vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær også er påvirkede af andre risikofaktorer for barnets trivsel, såsom højt konfliktniveau, vold, misbrug og psykisk sygdom.

Oversigt: så mange sager blev rejst.

Familieretshuset har fremsendt en oversigt, der dækker perioden 1. april 2019 til 31. januar 2020, og som indgår i ministerens svar.

Der var i den pågældende periode 2.178 § 5-sager, hvoraf 1.837 handlede om registrering, anmeldelse og godkendelse, 270 om delt bopæl og 71 sager, der handlede om generel vejledning. Der var i alt 9.078 § 6-sager, som handlede om samvær (5.304), forældremyndighed / bopæl (2.718) og generel vejledning (1.056). Og der var i alt 8.066 § 7-sager, som handlede om samvær (4.244), forældremyndighed / bopæl (3.532) og generel vejledning (290).

Det er umiddelbart overraskende, at der er forholdsvis mange § 7-sager (8.066 ud af i alt 19.322 sager). Omvendt er det næppe overraskende, at der kun har været 270 sager om delt bopæl.

Sagsbehandlingstiden kan ikke sammenlignes med Familieretshusets ventetider.

Desuden omfatter oversigten den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden 1. april 2019 til 31. januar 2020.

For forældremyndighed / bopæl var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 18,5 uger, for samvær 20,5 uger og for registrering af forældremyndighed 2,9 uger.

Ministeren forklarer uddybende, at "den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke altid vil svare til den oplevelse af sagsbehandlingstiden, forældrene har, fra de indsender en ansøgning til Familieretshuset, til sagen afsluttes. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan heller ikke sammenlignes med Familieretshusets ventetider, der på nuværende tidspunkt er 10-28 uger afhængigt af mødetypen, og hvor i landet man bor".

Antallet af afsluttede sager: i alt 15.894 sager.

Og endelig indeholder oversigten en opgørelse over antallet af afsluttede § 5-, § 6- og § 7-sager i perioden 1. april 2019 til 31. januar 2020.

Der var i den pågældende periode 1.188 afsluttede § 5-sager, fordelt på gennemført aftale / registrering / rådgivning (1.011), afslag eller afvisning (783), henlæggelse (5) eller afsluttet ved telefonisk eller skriftlig vejledning eller børnesagkyndig rådgivning (82). Der var i alt 7.265 afsluttede § 6-sager, fordelt på gennemført aftale / registrering / rådgivning (2.259), afslag eller afvisning (564), afgørelser ved uenighed (709), sager henvist til Familieretten (515), henlæggelser (1.470) eller afsluttet ved telefonisk eller skriftlig vejledning eller børnesagkyndig rådgivning (1.748). Og der var i alt 6.748 afsluttede § 7-sager, fordelt på gennemført aftale / registrering / rådgivning (1.819), afslag eller afvisning (298), afgørelser ved uenighed (335), sager henvist til Familieretten (1.892), henlæggelser (1.686) eller afsluttet ved telefonisk eller skriftlig vejledning eller børnesagkyndig rådgivning (718).

Pres på Familieretshuset.

Siden Familieretshuset overtog fra Statsforvaltningen den 1. april sidste år, har ventetiden udgjort en vedvarende udfordring. Siden har social- og indenrigsminister Astrid Krag tilført over 100 millioner kroner til området. Efterfølgende vil nedlukningen af samfundet på grund af Corona-virussen formodentlig lægge yderligere pres på Familieretshuset i de kommende mange måneder.

©2020 VISKALSKILLES.dk.