Voldsomt fald i antallet af skilsmisser

  • Facebook Social Icon

13. februar 2020

Danmarks Statistik har her til morgen udsendt statistikken over antallet af skilsmisser i 2019, og det er overraskende tal. Det samlede antal skilsmisser er således faldet fra 15.034 i 2018 til 10.530 i 2019, hvilket svarer til et voldsomt fald på 30 %.

I denne artikel ser vi nærmere på tallene for 2019, som Danmarks Statistik har fremhævet. Du kommer til Danmark Statistiks egen artikel med de pågældende tal ved at følge dette link (åbner i nyt vindue).

"Ikke noget entydigt mønster".

Og lad os blive ved det overraskende store fald i antallet af skilsmisser. Danmarks Statistik henviser selv til den nye skilsmisse-lovgivning, der trådte i kraft den 1. april 2019, men peger dog på, at "det laveste antal skilsmisser i 2019 var 663 i februar måned" og således før lovgivningen trådte i kraft. De føjer derfor til, at "faldet i antal skilsmisser fra 2018 til 2019 fordelt på året ikke har noget entydigt mønster", da antallet af skilsmisser "er fordelt nogenlunde ligeligt på de fleste af årets måneder".

Andre tal.

Danmarks Statistik fremhæver en række sammenhænge, som gengives herunder:

- Andelen af ægtepar med fælles børn under 18 år, der blev skilt i 2019, var 1,4 % mod 2,2 i 2018.

- Blandt ægtepar uden fælles børn var andelen 1,5 % i 2019 mod 2,0 % året før.

Ægtepar med fælles børn, hvor det yngste barn er fyldt 18 år, bliver ikke skilt i samme grad, og i 2019 blev 0,4 % af disse par skilt.

- Det nævnes i denne sammenhæng, at Danmarks Statistik ikke kan "sige, om den nye lov om skilsmisser fra 2019 har påvirket udviklingen".

- Godt hver tredje skilsmisse blandt par med fælles børn sker, inden yngste barn er fyldt 10 år.

- Der er fleste skilsmisser, når yngste barn er 5 år (1,9 %), hvorefter hyppigheden falder med alderen til 1,1 % blandt ægtepar med yngste barn på 17 år.

Også tal om vielser.

Artiklen indeholder en række tal knyttet til vielser. Her får du et lille udpluk:

- 30.635 par blev viet i 2019, hvilket er et fald på 6 % i forhold til året før.

- Knap halvdelen af alle viede personer er 25-34 år.

- 32,4 % af vielserne blev foretaget i en kirke, hvilket er samme niveau som året før.

©2020 VISKALSKILLES.dk.